Projects

3  

Jabatan Belia Dan Sukan Negeri Pulau Pinang

4  

SMK Penanti Bukit Mertajam SW110 E-Waste Collection

2  

Universiti Sains Malaysia Kampus Kejuruteraan